5 cây mai con gốc quấn rất quái

Mô tả ngắn: Cây Mai Con Gốc Quấn rất quáiCây Mai Con Gốc Quấn rất quái-- Cây mai con thân cao 25 - 40cm-- Cây con gieo từ hạt mai gião 5 -12 cánh#cay #maicon #mai...
Cập nhật giá lần cuối: 05/09/2022 (206 ngày trước)
Giá sản phẩm: 50.000 ₫
Nơi bán khác:
  • Logo Tiki
  • Logo Lazada

Sản phẩm tương tự

Thông số sản phẩm

Xuất xứ Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Cây Mai Con Gốc Quấn rất quái

Cây Mai Con Gốc Quấn rất quái

-- Cây mai con thân cao 25 - 40cm

-- Cây con gieo từ hạt mai gião 5 -12 cánh

#cay #maicon #maigiong #caymai #maigiao #vuonhoacaycanh

Từ khóa